Convertidors DC DC de Huyssen Power

Convertidor DC/DCés un equip electrònic auxiliar indispensable en els vehicles de nova energia.Generalment es compon de xip de control, bobina d'inductància, díode, triode i condensador.Segons la relació de conversió del nivell de tensió, es pot dividir en tipus reductor, tipus augmentador i tipus estabilitzador de tensió.Per exemple, el convertidor DC/DC connectat a vehicles d'energia nova s'utilitza per convertir el corrent continu d'alta tensió en corrent continu de baixa tensió.

Al present,Convertidors de potència DC/DCs'utilitzen àmpliament en telèfons mòbils, vehicles d'energia nova, aparells d'aire condicionat, ferrocarrils, locomotores, carros de golf, fotovoltaics, AGV, estacions de càrrega i altres camps.En l'àmbit dels vehicles de nova energia, hi ha dos escenaris d'aplicació: de baixa potènciaConvertidors DC/DCi convertidors DC/DC d'alta potència.

La potència de sortida del nostreConvertidor de potència DC/DCoscil·la entre 10W i 3600W.Els paràmetres principals són els següents:

Entrada DC700V, sortida DC48V o sèrie 54V (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, etc.)

Entrada DC600V, sortida DC48V o sèrie 54V (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC500V, sortida DC48V o sèrie 54V (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC400V, sortida DC48V o sèrie 54V (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC300V, sortida DC48V o sèrie 54V (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC250V, sortida DC48V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A)

Entrada DC220V, sortida DC24V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A)

Entrada DC200V, sortida DC12V sèrie (actual 5A, 10A, 20A, 30A, 40A)

Entrada DC220V, sortida DC110V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC220V, sortida DC220V sèrie (actual 2A, 3A, 4A, 5A, 10A, 15A)

Entrada DC110V, sortida DC220V sèrie (actual 2A, 3A, 4A, 5A, 10A, 15A)

Entrada DC110V, sortida DC110V sèrie (actual 5A, 10A, 20A, 30A)

Entrada DC110V, sortida DC48V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A)

Entrada DC110V, sortida DC24V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A)

Entrada DC48V, sortida DC220V sèrie (actual 10A, 20A, 30A)

Entrada DC48V, sortida DC110V sèrie (actual 10A, 20A, 30A)

Entrada DC48V, sortida DC48V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC48V, sortida DC24V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A)

Entrada DC48V, sortida DC12V sèrie (actual 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A)

Entrada DC24V, sortida DC48V sèrie (actual 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A)

Entrada DC24V, sortida DC110V sèrie (actual 1A, 2A, 5A, 10A, 20A, 30A, 40A, 50A), etc.

drthf


Hora de publicació: 29-set-2022